Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Dankort, Visa/Dankort

Trin 5: Montering på radiator

Anbring nu hele den samlede radiatorbreeze foran radiatoren og skru det nødvendige antal fastgørelsesbeslag fast i radiatoren.

    

 


Figur 5.1   Beslag til fastgørelse på radiator.

 
  
OBS! Undersøg om rør eller andre hindringer er i vejen for ventilatorerne. Problemet kan oftest løses ved at forskyde ventilatorerne i forhold til hinanden, ved at rokere rundt på splejsestykkerne.

 
 

Figur 5.2  Rørene er i vejen for ventilatoren.

Figur 5.3  Ved omrokering af et splejsestykke er der nu plads til ventilatorerne.


Mellem ventilatorerne i splejsestykkerne er der spor til skruen (1) [jf (1) figur 5.1] i radiatorbeslaget. Vælg et spor, som sidder ca. ¼ afstand fra enden af radiatorbreezen. Prøv, om beslaget kan fastgøres til radiatoren på dette sted. Hvis dette ikke er muligt, må man prøve et andet sted på radiatoren svarende til et alternativt spor i radiatorbreezen. Når du har fundet et godt sted, skrues beslaget fast i radiatoren. Skru så hårdt, så man fornemmer at beslaget sidder ordentlig fast, men så heller ikke mere.

Her ses billede af en monteret Radiatorbreeze.

    
Figur 5.4 En monteret Radiatorbeeze set fra enderne. 

Tilslut strømforsyningen til kontakten på Radiatorbreezens højre side. Ved tilslutning på venstre side benyttes den adapterledning, som følger med strømforsyningen.Figur 5.5  Tilslutning på venstre side

Vingemøtrikken (2) [jf (2) figur 5.1] på den nederste af fastgørelsesbeslaget løsnes.

Vingemøtrikken (3) [jf (3) figur 5.1] , eller plastmøtrikken, skrues af. Varmeventilatoren løftes op og skruen (1) skydes ind i sporet. Radiatorbreezen skrues nu fast med vingemøtrikkerne (3) [jf (3) figur 5.1].

Afstanden mellem Radiatorbreezen og radiatoren justeres. Hvis der er tale om en almindelig radiator, er den optimale placering, at midten af Radiatorbreezen havner under midten af radiatoren. Er der tale om en dobbelt radiator, skal varmeventilatoren sidde, så der bliver en afstand på ca. 1cm mellem radiatoren og Radiatorbreezen. Undgå kontakt mellem fodpanel og ventilatorer.

Vingemøtrikken (2) [jf (2) figur 5.1] spændes.
 


Figur 5.6  En monteret Radiatorbreeze, set forfra

Trin 6: Elektrisk tilslutning